تجلیل از نخبگان علمی و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس

همایش تجلیل از نخبگان علمی دانشگاه گنبدکاووس روز یکشنبه مورخ 5/10/95 با همکاری معاونت آموزشی-پژوهشی دانشگاه گنبدکاووس ونهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه درمحل امفی تئاتر برگذار گردید.

مراسم با خیرمقدم گویی وقدردانی ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر گلچین از نخبگان آغاز گردید .سپس سخنرانی مسئول نهاد  رهبری حاج آقا رحیمی نژاد ونیز معاونت آموزشی جناب آقای دکتر حشمت پور من باب رشد علمی دانشجو ودانشگاه انجام گردید.  در انتهای مراسم از نخبگان علمی دانشگاه تقدیر به عمل امد.

اضافه کردن نظر


ورود به سایت