اردو شیرآباد فعالین فرهنگی و قرآنی

اردو فعالین فرهنگی و قرآنی دانشگاه گنبد کاووس به اردوگاه شیرآباد در روز جمعه مورخه 95/2/10 برگزار شد.

اضافه کردن نظر


ورود به سایت